rokodromoaren arauak

GOGOETA OROKORRAK

Rokodromoan eskalada arriskurik gabeko kirol jarduera bat da eta berariazko prestaketa fisiko eta teknikoa eskatzen du.

Ondoko arauetako bat ez betetzea instalazio hau erabiltzeko behin betiko desgaikuntzarekin zigortuko da.

Arau hauek derrigorrezkoak dira eta, beraz, betearazgarriak dira rokodromoen erabiltzaile guztientzat, baita Erabilera Arau Orokorrak ere.

BAIMENDUTAKO ERABILERAK

Oinarrizko erabilera instalazioaren diziplina edo modalitate ezberdinetan kirola egitea izango da. Beste edozein jarduera egiteko Mugarkiko langileek baimendu beharko dute.

Mugarkik programatutako jarduerek lehentasuna izango dute gainerakoen aurrean, beraz, erabiltzaileak zenbait egun lehenago jakinarazi beharko du jardueraren bat erreserbatu nahi badu.

Aipatutako programatutako jardueretan parte hartzen duten erabiltzaileek uneoro beteko dituzte hemen islatzen diren arauak.

ERABILERA ARAU OROKORRAK

 • Erabiltzaileek kirol ekipamendua, altzariak eta menpekotasun guztiak errespetatu eta zainduko dituzte.
 • Ezin da erretzea eta drogak kontsumitzea lokal osoan.
 • Entrenamendu-aldietan, eskola-eskoletan edo txapelketetan, publikoa haientzat gordetako guneetara bakarrik ibiliko da.
 • Beharrezkoa izango da erorketak babesten dituen bikotearekin igo eta esterillarik leunen eta kontrolatuenetan egin. Mugarkik ez du bere gain hartzen kirol praktikaren ondorioz erabiltzaileei gerta litezkeen kalte, lesio edo istripuen erantzule.
 • Mugarki, ez da erantzule izango edozein instalaziotan galdu edo lapurtu daitezkeen objektuez, aparkalekuetan barne, ezta, bereziki, txarteldegietan gordeta dauden objektuez ere.
 • Ezin izango da bizikleta, patin edo patinete edo motordun ibilgailurik sartu.
 • Debekatuta dago animaliak instalazioetara sartzea.
 • Mugarkiko langile baimenduak ezarriko diren arauak betetzen direla bermatzeaz arduratuko da, eta aldi berean, horiek betetzeaz arduratuko da. Sustapen-eskolen, taldeen edo ikastetxeen kasuan, jarduera zuzentzen duen pertsona izango da goian azaldutakoa betetzen dela zaintzeaz.
 • Kirol jardueretan (entrenamenduetan, lehiaketetan edo klaseetan) arduraduna edo behar bezala akreditatutako ordezkoa bertaratu behar da, eta hori gabe ezin izango da hasi. Era berean, erabiltzaile guztien akreditazioa eskatu ahal izango da.
ERABILERA ARAU ZEHATZAK

 • Derrigorrezkoa izango da kaskoa, arnesa, soka eta mosketoi homologatuak (CE) erabiltzea.
 • Lehenengo eskalatzean, bere bidean dauden instalazioko segurtasun puntu guztiak jarraian erabili, erortzean soka irten ezin den moduan, jaitsiera edo elkarretaratzea arte.
 • Ezin da CE araua betetzen ez duten mosketoirik eta kickdrawn erabili, ezin dira erabili kirol progresioa soilik ez diren instalazioak, Mugarkik aurretik baimendutako maniobrak edo bestelako praktikak izan ezik.
 • Espresuki debekatuta dago sokarik gabeko bideen eremuan eskalada egitea
 • Bermatzea “GriGri” motako edo antzeko autoblokeatzeko gailu automatiko baten bidez egingo da beti. Debekatuta egongo da beheranzko "Zortzi" edo "saski" motaren bidez bermatzea, aurretik baimendutako ikastaroetan izan ezik. Egiaztatu eskalatzaile eta aseguratzailearen arteko pisu-erlazioa orekatuta dagoela, bestela horretarako instalatutako beheko aingurak eman eta/edo erabili beharko dira.
 • Eskalatzailea azkar jaistea debekatuta dago.
 • Debekatuta dago beste eskalatzaile baten bertikalaren azpitik edo gainetik igotzea.
 • Debekatuta dago kaletik ekartzen dituzun oinetako berdinekin esterilla eremura igotzea edo sartzea. Erabili katu-oinak hobe.
 • Rokodromoaren beheko zatiak garbi egon behar du eskalada-materialik eta eskalatzaile bat erortzean arriskuan jar dezakeen beste edozein material edo ekipamendu pertsonaletik.
 • Rokodromoko bideak eskalatzen dituen edonorentzat kaskoa erabiltzea gomendatzen da.
 • Igotzen hasi aurretik behar bezala luzatzea eta berotzea komeni da lesioak saihesteko.
 • Debekatuta dago eskalada-ibilbideen aldaketa edo presak aldatzea, arrisku-egoeretan edo teknikoki gomendatutakoetan izan ezik.
 • Ezin da instalazioa margotu edo etiketatu, kentzeko zinta batekin markatu eta ibilbideak behin-behinean markatzeko jarri.
 • Bloke bat egitean, debekatuta egongo da lehen aseguruaren lerroa gainditzea inolako aseguru-motarik gabe edo blokearen 3,5 metroko altuera. Komeni da bikotekide batek eskalatzailea uneoro babestea, batez ere urrats zail eta altuetan edo erorketa zailtzen duten posizioetan.
 • Ibilbideen eremuan boulder-a egiten igotzeko aukera izango da, betiere ibilbideren bat egiten ari den soka baten azpitik pasatzen ez bazara. Betiere mugikorretako matak muntatuta dauden bitartean.
 • Debekatuta dago tirolina edo soka horizontalak muntatzea eta segurtasun-puntuak edo erorketa-puntuak erabiltzea erorketak geldiarazteko edo eskalatzailearen ohiko jaitsiera ez den beste ezertarako, eta inola ere ez dira onartzen segurtasun-puntuen gainetik borondatezko erorketak edo hegaldiak egitea.
 • Ezin dira maniobrak altueran egin, hala nola, bilerak muntatzea, rappelak, bilketa seguruak, etab. Mugarkik berariaz baimendu ezean.
 • Erabili beti material homologatua eta egoera onean. Mugarkik ez du inolako erantzukizunik hartzen material egokia erabili ez izanagatik eta horren hutsegiteagatik gertatu den istripu bat gertatuz gero. Egiaztatu zure soka. Ezin da egituraren edozein elementu metalikori eustea.
 • Debekatuta dago Blokearen goiko eremua gainditzea eta ibiltzea.
 • Debekatuta dago erortzeko eremua gainditzea rokodromoko eskalada bideetan.
 • Erabiltzaileek berehala jakinarazi beharko diete Mugarkiko langileei pertsonen osotasuna edo instalazioaren funtzionamendu egokia arriskuan jartzen duten edozein hondatze edo anomalia, bai eta hauen matxura edo hondatzea ere.
 • Higieneagatik eta besteekiko errespetuz, ezin da gure instalazioetara enborra biluzik, oinutsik edo bainujantziarekin sartzea.
APLIKAZIO EREMUA

Araudi hau Mugarkiko instalazioetako rokodromoan eta bloke gelan aplikatuko da.

pista-zona
3,5 m-ko altuera gainditzen duena eta segurtasun-aingura (xafla) hornituta dagoena. Araudi honetan zehaztutako gutxieneko segurtasun-baldintzak betez sokarekin bakarrik igotzea baimenduko da.

bloke eremua
3,5 m-ko altuera gainditzen ez duena eta sokarik gabe igo daitekeena, derrigorrezkoa da bikotekidea (atezaina) babesa segurtasun-matetan. Ibilbide-eremuko zerrenda eskalagarri osoa bloke-eremutzat har daiteke, baldin eta altuera hori gainditzen ez bada eta une horretan soka-eskalatzeko erabiltzen ez bada eta alfonbra mugikorrak jarrita badaude.

campuseko eremua
Modalitate hau sokarik gabe bakarrik praktikatu ahal izango da, betiere 3,5 metrotik gorakoak ez badira eta mugikorretako matak jarrita badaude.

Segurtasun aingurak desberdinak izango dira
"Chapas" edo banakako aingurak zeinetan tirabiak jarriko dira buru-soka gisa aurrera egiteko. Derrigorrezkoa izango da igotako bidearen ibilbidean dauden aseguru guztiak erabiltzea. Onartutako eta egoera onean dagoen materiala soilik erabili ahal izango da eta Mugarkiko langileen gainbegiratuta.

"Tantak" eta bilerek gutxienez bi aingura-puntu izango dituzte, beti eskalatzaileari atxikita egon behar direnak, eta lehenbiziko bidea igo ondoren jaitsiera egiteko erabiliko dira; bigarren igotzeko "polea" edo "goiko soka" bat jartzeko.

"Polea" edo "top rope" moduan aurrera egiteko, eskalatzaile batek ibilbideko segurtasun-marragarri guztietan egon behar du eta moztu egin behar du aurrera egin ahala.

Rappel bat egiteko edo bigarren soka ziurtatzeko bilera bat jartzeko, beharrezkoa izango da rokodromoaren arduradunaren baimena eskatzea, baimenik gabe maniobrak ezin landu.

Autoaseguratzaileentzako arau espezifikoak
Autoblokeagarria den mosketoia arnesaren bentraleko eraztunari lotu behar zaio. Ibilbidearen amaieran, mosketoia hasieran ainguratuta utzi. zen bezalaxe.

Ez dago baimenduta auto-aseguruko linean itxarotea. Beharrezkoa da segurtasun espazio hori errespetatzea.

Ibilbideak sokarekin egiteko auto-aseguru kablea askatzea derrigorrezkoa da, eta amaitutakoan zegoen moduan jarri behar da.

Ez da onartzen kablea progresio-bide gisa erabiltzea.

Jaitsieran, sabaitik atzerantz ibili, jaitsieran ezin da jauzi edo kulunka egin.

Berme automatikoak instalatuta dauden lineetan soilik erabil daitezke, eta ezin dira erabili inguruko ibilbideak eraikitzeko.

Aseguragailu automatikoak modu seguruan erabiltzen ez badakizu, egiaztatu gelako teknikariarekin horiek erabili aurretik.

Heltzeko edo eusteko egiturak desberdinak izango dira
Presak: torlojuen bidez egituran ezarriko diren eta posizioan eta lekuan aldatzeko moduko formazioak. Baimendutako langileek soilik ordeztu edo aldatu ahal izango dute presaren kokapena.

Egituraren formak: ordezkagarriak edo kengarriak ez diren egituraren espezifikoak guztiak.

erortzeko zona
Erabiltzaileak adi egon behar du beti haien gainean dauden beste erabiltzaile batzuen erorketei, horman zein esterillan. Espazio honek eskalada edo bermeak garatzeko ezinbestekoak ez diren motxilarik edo bestelako objekturik gabe egon behar du.

ERABILTZAILEAK

Erabiltzaile guztien onerako, itxitura garbi mantenduko da eta ahalik eta magnesio minimoa erabiliko da, euskarrien atxikimendua ez hondatzeko, baita ingurunea magnesio hautsik gabe mantentzeko, magnesioa erabiltzea. gainazal guztiz debekatuta dago zerriak, magneserak tiraderetan utzi behar izatea.


Aldi berean eskalatzen duten praktikatzaileen kopurua bide kopuruaren arabera zehaztuko da, eskalatzaile bat eta ibilbide eremurako aseguratzailea barne. Blokeari dagokionez, ratio bat kalkulatzen da, igo daitekeen azalera osoa ere adierazita, gutxi gorabehera eskalatzaile bat bi metro horizontal bakoitzeko.

SARBIDEA

Mugarkiko instalazioetara sartzeko, derrigorrezkoa da harreran izena ematea, bai eta arau hauek onartzea eta baita eskalada eta abentura kirolak praktikatzearen ondorioz sortutako lesio eta istripuengatiko erantzukizuna salbuestea ere. Barruko eskalada kirola da, erabiltzaileak jakitun izatea onartzen duen istripu-arrisku jakin batzuk dituena.

Rokodromoaren erabiltzaileek ordaindu beharreko prezioa harrera kuotetan urtero ezarritakoa izango da.

Erabiltzaileak datu pertsonalak eta banku-datuak zuzenak eta egiazkoak direla adierazten eta bermatzen du eta uneoro eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du.

Sarrera debekatuko zaio alkoholaren edo drogen intoxikazioaren zantzurik erakusten duenari.

Rokodromoaren ordutegia honako hau izango da:

 • Astelehena 16:00etan. 21:00etan.
 • Asteartean 10:00etan. 14:00etan. eta 16:00etatik 21:00etara.
 • Asteazkenean, 16:00etan. 21:00etan.
 • Ostegunean 10:00etan. 14:00etan. eta 16:00etatik 21:00etara.
 • Ostiralean 15:00etatik aurrera. 21:00etan.
 • Larunbatean 10:00etatik aurrera. 14:00etan.
 • Igande eta jaiegunak itxita.

ORDAINKETA ARAUAK

Kuotak banku txartelaren bidez transferituko dira, ezinbestekoa izango da txartel bat erabiltzailearen profilarekin lotzea.

Urtero kuotak dagokien KPIaren arabera eguneratuko dira.

Bezeroen egoeraren aldaketak (aldaketak, ezeztapenak...) hurrengo kuota kobratu baino 10 egun lehenago jakinaraziko dira.

Zerbitzu eta produktu osagarriak linean, banku-txartelean edo eskudirutan kobratuko dira harrera-gunean.

JAKINARAZPENA AKATSA KASUAN

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du MUGARKIko langileei berehala jakinarazteko zentroan ikusitako edozein hondatze edo arazoren berri. Horrela erabiltzaileentzako ingurune seguruagoa sortuz eta balizko arriskuak ezabatuz. Jakinarazpenik ez egiteak lege-ondorio egokiak ekarriko ditu arduragabekeriagatik.

EKIPAMENDUAREN ALOKAIRUA ETA MAILEGUA

Ekipamendua alokatzeko, baliozko nortasun agiri bat entregatu behar da alokairuaren zenbatekoarekin batera. Eskatzailea izango da alokatutako materialaren erantzule, hondatzen, galtzen edo lapurtzen bada ordezkatu beharko du. Materiala itzultzea instalazioetatik irten aurretik egin beharko da.

TXIKINAK

Adingabeek eta ezinduek aurrebaldintza batzuk behar dituzte instalaziora sartzeko. 16 eta 18 urte bitarteko adin txikikoak Mugarkiko instalazioetara sartu ahal izango dira gutxienez legezko ordezkari baten berariazko baimenarekin. 15 urtetik beherako adingabeak instalaziora sartu ahal izango dira gutxienez instalazioan egon behar duen legezko ordezkari baten berariazko baimenarekin. 12 urtetik beherako adingabeak instalaziora sartu ahal izango dira gutxienez instalazioetan adingabearekin egon behar duen legezko ordezkari baten berariazko baimenarekin.Legezko ordezkariak onartzen du adingabeak instalazioak erabili edo/eta Mugarkiren jardueran parte har ditzakeela. Erabilera Baldintza hauen arabera.

URRATZEA

Arau hauek ez betetzeak instalazioetatik automatikoki kanporatzeko eta bezero gisa behin betiko baja emateko arrazoi izango du inolako kalte-ordainik gabe. Mugarki-k beretzat gordetzen du instalazioetan sartzeko eskubidea mugatzeko edo eragozteko eskubidea, segurtasun arrazoiengatik edo portaera desegokiagatik.